On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Fotky a obrázky

 

Karta Fotky a obrázky slouží pro vkládání grafických souborů, zatím jsou podporovány formáty JPG (JPEG) a BMP (další soubory lze však vkládat na kartu Doplňující texty a soubory). Do databáze lze vkládat fotografie libovolné velikosti a kvality. Program je zobrazuje ve velikosti přizpůsobené vymezené ploše (jsou-li větší). Ovšem ukládány do rodokmenu jsou v původní formě, aby nedošlo ke ztrátě informací, proto se nedoporučuje vkládat zbytečně velké a kvalitní fotografie. Čím více bude rodokmen obsahovat fotografií a čím vyšší bude jejich velikost, tím déle bude trvat ukládání a otevírání.

 

Fotografie se vkládá pomocí tlačítka Vlož nové foto. Na disku se vybere soubor, který se má vložit, a ten bude zařazen do databáze k aktuální osobě. Novinkou počínaje verzí 1.0.17 tohoto programu je možnost vložit jednu fotografii k více osobám bez opakovaného vkládání a navyšování velikosti databáze. Druhé tlačítko Přiřaď vložené tedy slouží ke správě fotografií.

Po stisku tohoto tlačítka se otevře nové okno. Vlevo vidíme všechny fotografie v rodokmenu a vpravo všechny fotografie patřící k aktuální osobě. Zvolíme-li některou fotografie, uprostřed se zobrazí. Zvolenou fotografii je možno přesunout zprava doleva (odstranit od osoby - fotografie může být v rodokmenu a patřit ke všem, ale také k žádné osobě) nebo zleva doprava (přiřadit k osobě).

 

Informace, které se u fotografie mohou vyplnit (název, rok a komentář), jsou společné pro všechny výskyty fotografie, není tedy možné například u jedné a té samé fotografie napsat u jedné osoby "Babiččiny narozeniny" a u druhé osoby (babičky) "60. narozeniny". Změna se projeví u všech výskytů fotografie. Je zde také možné vidět, ve kterém souboru je fotografie uložena, ale je to údaj pouze informační (například pokud je potřeba si ji ještě někam zkopírovat), není možno ji odstranit z databáze pouhým smazáním souboru. Veškeré změny je doporučeno provádět přes program Ancestry, tedy na této kartě.

 

Seznam nazvaný Přiřazené fotografie ukazuje všechny fotografie patřící k aktuální osobě. Je možné je řadit abecedně (dle názvu fotografií) nebo chronologicky (dle položky rok).

Funkce zbylých tlačítek je pravděpodobně zřejmá. Vymaž otevře okno, kde se dá zvolit odstranění fotografie od aktuální osoby nebo její trvalé odstranění z celého rodokmenu (všechny výskyty). Ulož na disk uloží fotografii kamkoliv na disk. A na závěr Otevři v prohlížeči nahrazuje původní tlačítko Zobraz v okně z dřívějších verzích. Tentokrát se fotografie otevře v prohlížeči obrázků, který má uživatel automaticky nastaven ve svém operačním systému.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007