On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Doplňující texty a soubory

Horní polovina karty je připravena pro doplňující texty. Zde je možno zapsat jakékoliv další údaje, které se svou povahou nehodí do jiné kolonky. Je sem možno psát cokoliv.

 

 

 

V dolní části karty se vkládají jakékoliv soubory. Práce s nimi je ve své podstatě shodná jako práce s fotografiemi na kartě Fotky a obrázky, proto zde nebude podrobněji rozebírána. Opět je možno jeden soubor přiřadit k několika osobám. Novinkou je zde položka typ, která ovšem nemůže být editována, určuje typ (příponu) souboru. Podle ní lze také seznam souborů řadit.

 

Je sem tedy možno vkládat další obrázkové formáty (GIF, TIFF, PNG, PCX,...), které zatím nejsou podporovány na kartě Fotky a obrázky. PDF soubory, XLS, DOC,... Soubory se otevírají v programu, se kterým jsou jejich přípony v systému Windows asociovány. Také sem patří zvukové záznamy (WAV, MP3,...), které měly v dřívějších verzích samostatnou kartu a byly sem přesunuty.

Opět je nutno upozornit na opatrné přidávání souborů. Při jejich velkém množství a velikosti se může ukládání a otevírání databáze zpomalit.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007