On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Začínáme s Ancestry

Následující sekce nápovědy popisují krok za krokem vytvoření prvního malého projektu. Méně zkušeným uživatelům poskytne snad dostatečný popis základních funkcí a principů, na nichž program funguje.

 

Z adresáře, kde máme rozbalený program Ancestry, jej spustíme souborem ancestry.exe. Objeví se nám prázdné okno, v jehož levém horním rohu můžeme vidět tzv. rychlá tlačítka a samozřejmě hlavní menu.

 

 

Nyní otevřeme nový rodokmen, tedy projekt (databázi), do které budeme vkládat jednotlivé osoby a vyplňovat jejich údaje. Slouží pro to hned první položka menu Rodokmen -> Nový. Též je možno použít klávesovou zkratku CTRL+N nebo rychlé tlačítko (první vlevo nahoře). Můžeme si všimnout, že rodokmen zatím nelze uložit. To bude možné pouze v případě, že je v něm vložená alespoň jedna osoba. Prázdný rodokmen je tedy připravený, můžeme vidět, že k dispozici jsou zatím dvě karty, přičemž karta Obecně je aktivní.

 

 

Nyní je tedy možnost vyplnit název rodokmenu - pozor! nijak se netýká souboru, ve kterém bude rodokmen uložen; dále autora. Kolonka Vytvořeno - zde je možnost zapsat místo nebo časové určení. Stejně tak funkce dalších kolonek je naprosto zřejmá.

 

Jestliže se přepneme na kartu Statistika rodokmenu, vidíme, že zatím neobsahuje žádnou osobu a žádný z údajů není samozřejmě možno určit.

 

 

Nyní tedy nadešel čas na vložení nové osoby. Můžeme to udělat opět z menu volbou Osoba -> Nová, případně klávesovou zkratkou F2 nebo nakonec rychlým tlačítkem (první zleva v druhé řadě). Po vložení osoby se nám zobrazila, zatím bez vyplněných údajů, karta Základní údaje. Stejně tak jsou k dispozici ještě další karty, ke kterým se v průběhu práce dostaneme později. Taktéž se v levé části zobrazil seznam osob, který je možné, pomocí tlačítkem nad ním, různým způsobem třídit a pomocí tlačítek pod ním určovat, jaké informace se mají a nemají zobrazovat.

 

 

Nyní vyplníme základní informace o osobě, jak nám to ukazuje předchozí obrázek. Do kolonky Jméno vyplníme Marie. Přepnout se do další kolonky můžeme několika způsoby. Můžeme použít běžný způsob, tedy kurzorem myši, dále klávesou TAB, případně je u kolonek tohoto druhu k dispozici i stisk klávesy ENTER. Povšimněme si, že po vyplnění příjmení Nováková a vstupu do další kolonky, se nám pohlaví automaticky změní na ženu, a proto není potřeba ho již měnit. Rodné příjmení vyplníme například Chlebíčková a jako titul můžeme zvolit Ing. Přitom si povšimneme, že program nabízí již nejvýznamnější druhy titulů ve vysouvacím seznamu. Přejdeme do části pro narození (a úmrtí).

 

 

Zde budeme volit datum narození. Vyplníme jednoduše 3.8.1946. Po vyplnění celého data se nám pod rokem automaticky zobrazí, že se jednalo o sobotu. Nechť nám nyní tato fiktivní osoba promine, že ji prohlásíme za mrtvou, ale pro studijní účely je to nutné. Zrušíme zaškrtnutí políčka žije.

 

 

V této části si ukážeme, jak program hlídá nesmyslná data. Vyplníme číslo dne 30. To je v pořádku, tabulátorem se přepneme do další kolonky a zapíšeme číslo 2. To už ovšem v pořádku není. Jestliže to takto nesmyslně ponecháme a stiskneme opět TAB, program opraví datum na 29.2. Nyní ještě vyplníme některý nepřestupný rok, například 1999, zobrazí se neděle a den se opět změní, tentokrát na 28., protože v roce 1999 neměl únor 29 dní. Na závěr vyberme či zapišme některý relativně "příjemný" způsob úmrtí a pokračujme dále k jedné z nejdůležitějších věcí, vytváření příbuzenských vztahů.

 

Program Ancestry pracuje na základě rodičovských vztahů. Vztahy otec a dítě, případně matka a dítě jsou tedy to, co osoby spojuje dohromady. Všechno další (sourozenci, strýcové, neteře, apod.) se vytváří na základě těchto spojení. Je tedy důležité, že z tohoto faktu plyne, že abyste osobě mohli vytvořit sourozence, musíte znát jejich společného rodiče. Jestliže osoba nemá ani jednoho rodiče, nemůže jí být vytvořen sourozenec. To je ale spíše na okraj, důležité prostě je, že spojení vytváříme pomocí kolonek otec a matka (nebo v části dětí a sourozenců), ale nikde nevyplňujeme, kdo byl strýc, teta, apod. Tuto práci už udělá program za nás.

 

Vytvoříme tedy naší osobě otce. Způsobů je několik, ale my zvolíme ten, který je v tuto chvíli nejjednodušší. Stiskneme tlačítko Otec a na otázku odpovíme kladně.

 

 

Program vytvořil otce. Zároveň se do této osoby "přepnul", takže nyní již není aktivní Marie Nováková, ale její otec. Vidíme, že se to odrazilo i v seznamu osob na levé straně, kde již je zvýrazněný právě otec, tedy osoba, která zatím nemá nic vyplněného. Hned to napravíme, pojmenujeme ho například Tomáš Chlebíček.

 

Řekněme, že nemáme dost informací o narození tohoto člověka, víme pouze rok, který je 1925. Kolonky den a měsíc tedy ponecháme s otazníkem. Místo roku vyplníme ale nejdříve 925, jako, že jsme se upsali. Pokud jste ponechali v programu původní nastavení, detekoval se tento rok při opouštění kolonky jako příliš nízký a byl nahrazen otazníkem. Nyní zadejme jiný nesmysl, rok 1956. Sami vidíme, jaké chyby jsme se tentokrát dopustili.

 

 

Doplňme tedy konečně smysluplný údaj, rok 1925. Další úkol, který si vytkneme, bude vytvoření manželky a nějaká ta práce s dalšími dětmi. To ale až v další části.

 

Jestliže si chceme práci uložit, zvolíme Rodokmen -> Uložit. Rodokmen se ukládá do zvoleného adresáře do souboru s příponou ROD. Ke kompletní databázi, ale patří i adresář, který se jmenuje stejně jako soubor (bez přípony rod), a nachází se ve stejném adresáři. Tento adresář obsahuje fotky, dokumenty a další soubory, jež byly do rodokmenu vloženy.

Poslední aktualizace dokumentu 27.9.2007