On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Obsah buněk

Obsah buněk v zobrazení není pevně daný, můžete ho měnit. Je možno nastavit si, které údaje budou v každé buňce (u každé nově vytvořené buňky s osobou zobrazovány). Toto nastavení se provádí v menu Nastavení -> Zobrazení. Dále je možno měnit jednotlivě již vložené buňky, což se provede kliknutím pravým tlačítkem na příslušný objekt. Jestliže máte v tu chvíli vybráno více objektů, provedou se změny u všech zvolených.

Každá buňka s osobou (případně s popisem svatby) může obsahovat statické texty, které budou vždy stejné. Může se jednat například o nápis "OSOBA", popisek "narození:" apod. Tyto texty přímo napište a ony se budou stejným způsobem (na příslušném řádku) zobrazovat.

Dále mohou buňky obsahovat dynamické texty, tedy texty, které se u každé osoby nahradí v závislosti na jejích datech. Tyto texty se uzavírají do lomených závorek. Tímto způsobem se například údaj <birth> u každé osoby nahradí jejím datem narození. Následuje seznam všech možných klíčových slov, která je možná takto použít a jejich význam (je nutno je psát malými písmeny):

 

<name> jméno osoby

<surn> příjmení (rodné či normální dle vašeho nastavení)

<mname> - příjmení vyvdané

<bname> - rodné příjmení

<mnamebname> - Vyvdané (Rodné)

<bnamemname> - Rodné (Vyvdané)

 

<birth> datum narození

<death> datum úmrtí

<birth-death> narození-úmrtí, jenom narození jestliže osoba žije

<byear> rok narození

<dyear> rok úmrtí

<byear-dyear> rok narození-rok úmrtí, jenom rok narození jestliže osoba žije

 

<bplace> místo narození

<dplace> místo úmrtí

<dcause> příčina úmrtí

<birth,place> datum narození, místo narození - jestli místo není známé, nevypíše se ani čárka

<id> identifikátor osoby

<age> věk (u žijících osob současný, u zemřelých dožitý)

<title1> titul před jménem

<title2> titul za jménem uvozený čárkou

 

<resi> - bydliště

<educ> - vzdělání

<occu> - zobrazeni primárního povolání, jestliže primární neexistuje, použije se první

<occu1> - zobrazeni prvního povolání

<occu2> - zobrazeni druhého povolání

<occu3> - zobrazeni třetího povolání

 

 

Význam klíčových slov u buněk popisujících svatbu:

<wedding> datum svatby

<wplace> místo svatby

 

Jestliže tedy například chceme, aby se na prvním řádku u každé osoby zobrazovalo její příjmení a v závorkách věk, na druhém řádku potom nápis informace o narození s popiskem, vyplníme údaje následovně:

<surn> (<age>)

nar.: <birth>

 

 

Poslední aktualizace dokumentu 27.4.2010