On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Manželství a další příbuzenecké vztahy

Pokračujeme druhou částí výukové lekce. Pokud nemáte hotový rodokmen z první lekce a nepovažujete to za nutné, můžeme si nahrát současný stav. Stačí pro to volba Rodokmen -> Otevřít. Aktuální stav práce se nachází v podadresáři Save, dále Tutorial a soubor, který je nutno nahrát se jmenuje tutorial1.rod.

 

Měli bychom mít vybranou osobu Tomáše Chlebíčka, který má dceru Marii Chlebíčkovou-Novákovou. Cíl, který nás nyní čeká, je vytvoření manželky Tomáše Chlebíčka. Stiskneme tedy tlačítko Přidat partnera.

 

 

V okně, které se zobrazí, vidíme pouze Novákovou Marii. Ta by se teoreticky mohla stát manželkou svého otce, i když já osobně bych to neschvaloval. To, co musíme udělat my, je stisknout tlačítko v pravé dolní části - Vytvořit novou osobu. Vytvoří se nová osoba - žena a vybere se jako aktuálně vybraná - aktuální osoba. Opět se změní seznam osob na levé straně, včetně barev osob, tím se ale budeme zabývat později.

 

Nyní dle známého postupu vyplníme některé údaje této ženy. Bude se jmenovat Eva Chlebíčková, za svobodna Namazaná. Narodila se 1.6.1928. Ponechme ji, stejně jako jejího manžela, naživu. Vidíme, že v seznamu dětí samozřejmě nevystupuje Marie Nováková, protože jsme ji nikde neurčili jako dítě Evy. Uděláme to za chvíli.

 

 

Nyní zaškrtneme políčko Oddáni (u seznamu partnerů). A dle následujícího obrázku vyplníme údaje. Podívejme: Eva již byla těhotná, když si brala Tomáše! No, nebudeme jim lézt do svědomí…

 

 

Nyní na zkoušku stiskněme tlačítko Shrnutí svatby. Vidíme, že svatba trvá dodnes (oba partneři žijí a nedošlo k rozvodu). Úctihodný výkon. Nás ale trápí něco jiného - manželé spolu neměli žádné děti. Je to tak, Tomáš měl Marii, ale Eva není určená jako její matka. Možností, jak to napravit, je několik. Vytvoříme nyní několik dalších dětí Tomáše a tyto možnosti si následně vyzkoušíme.

 

Přepněme se tedy "do" Tomáše. Můžeme to udělat kliknutím na jeho jmenu v seznamu osob na levé straně, nebo například dvojitým poklepáním na jeho jméno v seznamu partnerů Evy.

 

 

Předchozí obrázek ukazuje seznam Tomášových dětí. Stiskneme tlačítko Vytvoř, které vytvoří jeho další dítě. Jako matka dítěte se nám nyní již nabídne Eva, protože již je vyplněná jako Tomášova manželka. To je ideální, ale pro studijní účely chceme vytvořit děti, které patří jenom Tomášovi, proto se musíme zapřít a toto mateřství ji prozatím odmítnout. Dítě pojmenujme Tomáš Chlebíček, ročník 1950. Ještě vytvoříme další dvě děti Tomáše Chlebíčka (staršího). Dejme tomu dívky Kláru Chlebíčkovou (1952) a Bětu Chlebíčkovou (1959). Uděláme to buď tak, že se opět přepneme do Tomáše Chlebíčka, 1925 a stiskneme Vytvoř (dítě). Nebo zůstaneme na Tomáši Chlebíčkovi mladším a zvolíme Vytvoř (sourozence)

 

 

Až toto dílo (zkázy?) dokonáme a přepneme se například do Běty, měli bychom vidět u sourozenců to, co je na předchozím obrázku. Chlebíček Tomáš má nyní tedy čtyři děti (Marii, Tomáše, Kláru a Bětu), zatímco jeho manželka nemá žádné, ale měla by mít. Vyzkoušíme tedy některé z možných způsobů.

První způsob bude přes dítě samotné. Jako aktivní zvolíme Chlebíčkovou Marii. Operace bude jednoduchá. U políčka její matky (zatím je zde napsáno neuvedeno) otevřeme seznam lidí a zvolíme tu správnou matku - Chlebíčkovou Evu. Když nyní stiskneme tlačítko Matka, nenabídne se nám vytvoření nové osoby (jako tomu bylo u tlačítka Otec v první části výuky), ale, protože je již matka vytvořená, přepneme se do ní, hned to vyzkoušíme.

 

Vybraná je tedy nyní Chlebíčková Eva a vidíme, že už má jedno dítě - Marii. U tohoto seznamu stiskneme tlačítko, které jsme zatím nepoužívali, je uprostřed a nese název Přiřaď. Objeví se následující okno:

 

 

Stiskněme druhou možnost ze seznamu. Zde poklepejme na Chlebíčka Tomáše a on se stane dítětem Evy. Mohli jsme si všimnout, že Chlebíček Tomáš se v seznamu nenacházel. Vždyť je starší než Eva! Další dvě děti ponechme být a stiskněme zpět. Ty přiřadíme zase trochu jinak.

 

Jestliže se nechceme prodírat všemi dětmi, jako v prvním případě, nebo pokud obsahuje rodokmen již spoustu jmen a těžko se v seznamu hledají (obtíž druhého příkladu), můžeme zvolit ještě například další způsob. Opět vede přes tlačítko Přiřaď, ale vybereme nyní první možnost - Podle partnera. Nyní jenom odsouhlasíme, že chceme přiřadit Kláru i Bětu. Program nám totiž postupně nabídne partnerovy děti, které ale zároveň nejsou dětmi aktuální osoby. A je hotovo, všechny děti jsou přiřazeny k oběma rodičům.

 

Ale ouha! Vždyť Klára měla ještě dvojče, Michala! Asi nejjednodušší způsob je přepnout se do Kláry, u sourozenců zvolit Vytvoř. Potom vybereme samozřejmě volbu společných obou rodičů. Nová osoba se jmenuje Michal a jako Kláry je její ročník narození 1952.

Přesuňme se nyní na jednoho z rodičů a u svatby zvolme opět tlačítko Shrnutí svatby. Vidíme, že děti zde jsou již vypsány a pěkně v chronologickém pořadí dle narození, jako v jejich seznamu.

 

Na samotný závěr této lekce ještě vytvoříme dvě další osoby, měli bychom to už dokázat samostatně. Bude to Martin Namazaný, otec Evy Chlebíčkové (rozené Namazané) a jeho další dítě, Prokop Namazaný. Proveďme to a poté pokračujme ve čtení.

 

Hotovo? Tak výborně. Pokud to tak není, zvolme jako aktuální osobu Prokopa. Podíváme se na jeho příbuzné. Zařídí to volba z menu Osoba -> Příbuzní. Vybereme neteře. Co nevidíme? Běta, Klára a Marie. Všechno funguje. A to je konec druhé lekce. Pokračovat můžete třetí částí.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007