On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Další funkce

Pokud nemáme zdárně dokončený rodokmen z druhé části výuky, nahrajme si ho z umístění v adresáři save, podadresáři tutorial a souboru tutorial2.rod.

 

Nyní dokončíme kartu Základní údaje a poté se podíváme na některé další funkce. Každá osoba má své jedinečné identifikační číslo. Vybereme osobu s číslem nula, kterou jsme vložili jako první, je to Ing. Nováková Marie, 1946. Podíváme se na její vzdělání (na stejném principu funguje i bydliště a povolání).

 

 

Stiskneme tlačítko Nové a již můžeme zapsat například ZŠ Komenského do kolonky text a stisknout OK. Zopakujme nyní stisk tlačítka Nové. Nyní vyplňme do kolonky text Jiráskovo gymnázium (všimněme si, že ve vysouvací nabídce je nyní již umístěna ZŠ Komenského), a do kolonek od do doplňme například 1961-1965. Část vzdělání by nyní měla vypadat následovně.

 

 

Tlačítkem Uprav je možné opětovně pozměnit informace, stejný způsob je dvojité poklepání na řádek. Smaž celý řádek vymaže, to zkoušet nebudeme. Pohrát si můžeme s šipkami. Šipka nahoru posune gymnázium nad ZŠ. Můžeme to tak ponechat, aby výše bylo to důležitější.

 

Poslední, co jsme na této kartě nevyzkoušeli, je fotka vpravo nahoře. Sem se vkládá "občankové foto" osoby v poměru 3:4. Slouží k tomu tlačítko Vlož. O fotografii se nemusíte obávat, bude vytvořena její kopie, která se dle potřeb upraví a uloží v databázi. Původní fotografie zůstane netknuta.

 

 

Vyzkoušejme nyní velmi stručně další funkce, jejich podrobnější popis najdeme v příslušných částech nápovědy. První bude funkce Hledání (Osoba -> Hledej, F3, tlačítko s dalekohledem).

 

 

Dle předchozího obrázku zaškrtneme Příjmení a jako řetězec napíšeme bicek. Protože se ignorují háčky a čárky, stejně jako velká a malá písmena, vyhovuje tomuto řetězci i slovo Chlebíček, které obsahuje řetězec -bíček-. Proto mezi nalezenými osobami bude Michal a oba Tomášové Chlebíčkové. Poklepáním na jedno ze jmen je možné ho zobrazit.

 

Nyní krátká zastávka u výročí Přehledy -> Výročí. Zvolme například srpen 2004. Jak budeme měnit dny, zobrazují se nám výročí (je tam skryto jedno jediné - 3.8.). Můžeme také dole změnit volbu z vybraného dne na vybraný měsíc, potom nezáleží na dni, který je zvolený, ale zobrazuje se všechna výročí daného měsíce. Vybraný je ten den, na který kliknete myší (šedivý). Den v červeném kolečku se toho netýká, je to den označující dnešek.

 

Z funkcí jsme také ještě vynechali dvě šipky vpravo nahoře. Nejedná se o krok zpět a vpřed, ale je to přepínání mezi osobami. Můžeme se tak například vrátit k osobě, kterou jsme měli zobrazenou před chvílí, apod.

 

Dále se zastavíme na kartě Další údaje. Je hned vpravo vedle karty Základní údaje.

 

 

Jak klikáme na osoby v seznamu osob na levé straně, můžeme sledovat, že u zesnulé osoby (Nováková Marie) se nezobrazují kolonky na telefon, email, apod. Ostatní kolonky v levém sloupci jsou snad zřejmé. Datum vložení není možno měnit, určuje datum, kdy byla osoba vložena do databáze.

 

 

Vpravo je pět kolonek. Jsou to kolonky, které si můžete pojmenovat jakkoliv. Jestliže máte nějaký nápad, co by se dalo do kolonek psát, využijte je. Pokud ho považujete za dostatečně dobrý, napište mail a možná bude váš nápad zrealizován jako "pevná" kolonka. My nyní stiskneme první tlačítko Definuj a napíšeme třeba Barva vlasů:. Potom už bude u všech osob (pouze v tomto rodokmenu) nadpis kolonky Barva vlasů a můžete ji vyplňovat.

 

Karty Fotky a obrázky, Dokumenty i Doplňující texty a soubory jsou si podobné, budou vysvětleny později. Mrkněme se jenom na karty Shrnutí osoby a poté na poslední kartu Statistika rodokmenu. Shrnutí osoby můžete sami upravovat. Ale pozor, když kartu opustíte a znovu se tam vrátíte, opět se vygeneruje původní text. Text je možno uložit jako txt soubor tlačítkem dole, nebo přímo tisknout. Stejně tomu je i u poslední karty - Statistika rodokmenu, kterou nyní spusťte.

 

 

Můžeme se probrat statistikami, které byly vytvořeny na základě vyplněných údajů. Prohlédněte si údaje a povšimněme si, že například nejvyšší věk ze zesnulých žen má Nováková Marie (i nejnižší, nikdo jiný v rodokmenu nezemřel), zatímco u mužů to nelze určit (právě proto, že žádný muž nezemřel). Stiskneme-li tlačítko vpravo dole - Tabulky, zobrazí se některé statistiky v tabulkové formě, vidíme třeba, že nejčastější jméno je Tomáš - vyskytlo se dvakrát. Pro takto malý rodokmen samozřejmě tyto statistiky nemají valný smysl, jejich využití najdete, až už bude vaše databáze o několik desítek osob rozsáhlejší.

 

Ještě než pokročíme k další části výuky, kde se bude zkoumat práce s fotkami a soubory, probereme si seznam osob v levé části, který jsme zatím opomíjeli. Pohybovat se v něm můžeme mačkáním myši (i pravé tlačítko má drobnou funkci), nebo šipkami (nahoru a dolů, případně PageUp a PageDown). Pokud se nacházíme zrovna například v kolonce jméno na kartě Základní údaje, můžeme do seznamu skočit klávesou PageUp a dále se už pohybovat normálně šipkami.

 

Barvy v seznamu osob (měnit je je možné v menu v Nastavení -> Barvy vztahů) značí příbuzenský vztah osoby k právě vybrané aktivní osobě. Červeně jsou partneři, tučně zeleně rodiče, světle zeleně prarodiče, apod. Se změnou osob se proto tato barevná označení mění.

 

 

Za jménem je rok narození (je-li k dispozici, jinak ?) a poté identifikační číslo osoby určené k rozpoznávání osob, může se hodit například u dvou stejnojmenných osob, u kterých neznáme rok narození. Poslední údaj - procenta - ukazuje, kolik procent z nejdůležitějších údajů má daná osoba vyplněno.

Nahoře, v části Třídění dle, můžeme vybírat způsob třídění seznamu osob. Způsoby jsou snad zřejmé. Dole pod seznamem jsou další volby, které vybírají, jaké údaje se mají v seznamu zobrazovat a které nemusejí být vidět. Tato nastavení se - jako mnohá další - při ukončení programu ukládají a po novém startu se opět použijí.

 

To je v této části vše, čtvrtá část se bude zabývat vkládáním fotek a dalších souborů.

Poslední aktualizace dokumentu 27.9.2007