On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Fotky, obrázky a jiné soubory

Pokud nemáme zdárně dokončený rodokmen z třetí části výuky, nahrajme si ho z umístění v adresáři save, podadresáři tutorial a souboru tutorial3.rod.

 

Do rodokmenu je možno vkládat fotografie, obrázky, zvukové nahrávky a další soubory. Jedna fotka (soubor) může přitom náležet k více osobám zároveň. Přejděme nyní na kartu Fotky a obrázky, kde vložíme novou fotku tlačítkem Vlož nové foto.

 

 

Nyní najdeme někde na disku vhodnou fotografii, věřím, že nějaký soubor naleznete. Nedoporučuji vkládat příliš velké fotky. Přestože se vložený soubor BMP uloží jako JPG, čím větší bude fotografie, tím více bude zabírat ve vašem rodokmenu místa a tím pomalejší může být chod programu při ukládání a otevírání rodokmenu. Věřím, že najdete rozumný kompromis v množství a velikosti snímků.

 

Nyní můžeme u vložené fotografie vyplnit její název, rok, ze kterého pochází, případně nějaký komentář. Seznam fotek je možno řadit abecedně nebo chronologicky podle roku. Nyní doporučuji vložit ještě asi dvě další fotografie (k jiným osobám) a pojmenovat si je. Poté stiskneme tlačítko Přiřaď vložené.

 

 

V okně, jež se otevřelo, můžeme provádět další "kouzla". Otevřené okno se vždy vztahuje k právě vybrané osobě. Zkusme si vybrat nějakou fotografii z levého seznamu (jsou tam všechny vložené), kterou ještě daná osoba nemá přiřazenou (její fotky jsou v seznamu napravo). Fotka se zobrazí. Po stisku tlačítka s šipkou doprava můžeme tuto fotografii přesunout k aktivní osobě. Bude tedy tuto fotografii sdílet s osobou, která ji měla přiřazenou původně. Jakékoliv změny názvu, komentáře, apod. u této fotografie se projeví u obou osob. Také můžeme naopak přesunovat zprava doleva, tím snížíme výskyt dané fotografie u osob v rodokmenu, fotografie dokonce nemusí patřit k žádné osobě.

 

Tlačítko Smaž v okně smaže vybranou fotografii z rodokmenu - tedy všechny její výskyty (i když se samozřejmě jedná stále o tu samou). Ale tlačítko Vymaž přímo na kartě Fotky a obrázky vám dá vybrat - buď smažete fotku úplně (všechny výskyty a pryč z rodokmenu) nebo jenom odstraníte její výskyt u aktivní osoby, u ostatních osob (pokud tam někde je) zůstane, pokud je fotka jenom u této osoby, bude od ní odstraněna, ale v rodokmenu zůstane pro další možné přiřazení. Po vymazání se vypíše, kolikrát je ještě fotka používána.

 

Kartou Dokumenty se zde zabývat nebudeme, je shodná jako karta Fotky a obrázky. Jenom sem patří "dokumentové fotky". Tím se myslí například ofocené rodné listy, apod.

 

Postupme ke kartě Doplňující texty a obrázky. V horní části můžeme psát další texty, které se jinam nehodily. Nás bude zajímat spíše dolní část, kam se dají vkládat jakékoliv soubory. Obsluha je opět shodná jako u fotek, jenom se nezobrazují náhledy fotografie, protože se jedná o soubory různého typu. Je sem tedy možno vkládat třeba fotky, které nejsou podporovány na kartě fotky a obrázky (třeba formát PNG), zvukové záznamy (WAV, MP3), dokumenty (DOC, XLS, PDF) a mnoho dalších.

 

 

 

Stiskem tlačítka Otevři nebo dvojitým poklepáním na název souboru v seznamu se soubor spustí. Použije se k tomu program, který na daný typ souborů máte ve svém operačním systému vyhrazen.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007