On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Práce se skupinami

 

Skupiny nabízejí další možnosti zjednodušení a zpřehlednění práce s rodokmenem. Do každé z vytvořených skupin je možno dle vlastních potřeb zařazovat osoby z rodokmenu. Rodokmen může obsahovat neomezeně skupin, skupina může být prázdná či složená ze všech osob v rodokmenu a také každá osoba nemusí být v žádné, ale může být i ve všech skupinách. Je na každém z uživatelů, dle jakých kritérií bude skupiny vytvářet.

Skupiny usnadňují další funkce. Nejpoužívanější je pravděpodobně možnost filtrování seznamu osob na levé straně okna programu Ancestry. V tomto seznamu se dají zobrazit vždy jenom členové právě zvolené skupiny. Tento výběr se provádí nad seznamem vedle tlačítka na vzestupné/sestupné řazení.

Dále je možno členům skupiny hromadně vyplňovat některé údaje - například všem naráz doplnit stejnou národnost, apod. Více o této funkce viz níže.

 

Jsou-li vytvořeny nějaké skupiny, je možné otevřít okno pod tlačítkem skupiny (viz první obrázek - tlačítka se nachází na kartě Základní údaje) a danou osobu zaškrtnutím příslušných políček přidat do nějaké skupiny či ji ze skupiny naopak odebrat. Část tohoto okna zobrazuje následující obrázek.

 

 

Pro vytvoření skupiny je nutno stisknout druhé tlačítko - správce. Otevře se okno správce skupin, které nabízí rozšířené možnosti práce se skupinami. Správce skupin zachycuje následující obrázek (pro úsporu místa upravený-zmenšený):

 

 

 

V levém seznamu se vybírá aktivní skupina a v pravém seznamu jsou všichni členové rodokmenu, kteří se zaškrtáváním připojují k aktivní skupině (nebo se naopak vyjímají). Pro jednodušší zařazování osob do seznamu jsou zde podobná tlačítka, jako u funkce hromadné mazání. Je tedy možno cyklicky přidávat přímé předky všech vybraných osob, jejich potomky, apod. (4 tlačítka přidat rodiče, prarodiče,..., přidat děti, vnuky,... atd.)

Vytvořit - vytvoří novou prázdnou skupinu

Vyprázdnit - vyjme všechny osoby z aktivní skupiny

Zkopírovat - vytvoří novou skupinu, která bude obsahovat stejné členy jako právě aktivní skupina

Invertovat výběr - zinvertuje výběr členů skupiny, tedy členové budou vyjmuti a ostatní se naopak stanou členy

Přejmenovat - změní název skupiny

Naplnit osobami - pro rychlé naplnění skupiny, otevře se další dialogové okno, je možno naplnit všemi muži, všemi ženami nebo osobami, jejichž příjmení začíná na zvolený řetězec

Smazat - smaže právě vybranou skupinu

 

Užitečná funkce ve správci skupin je skryta pod tlačítkem hromadné vyplňování. Otevře se toto okno:

 

 

V levé části okna stačí zvolit požadovanou skupinu a z tlačítek si vybrat ten údaj, který se má shodně všem členům skupiny vyplnit. Poté už stačí jenom zapsat text tohoto údaje.

Jak u funkce hromadného vyplňování, tak například u hlavního seznamu osob je k dispozici předvolená skupina _VŠICHNI, jež obsahuje vždy všechny osoby v rodokmenu.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007