On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007

Hlavní menu

Hlavní menu nabízí hlavní volby pro obsluhu programu. Které je možné ovládat buď z menu, jak bude zde popisováno, nebo stiskem klávesové zkratky, které je v menu u každé možnosti zapsaná, případně některé ještě pomocí tzv. rychlých tlačítek.

 

 

V tomto menu se pracuje se soubory rodokmenů

Nový - otevře nový prázdný rodokmen

Otevřít - otevře uložený rodokmen

Uložit - uloží rodokmen, pokud ještě uložen nebyl, spustí se volba Uložit jako...

Uložit jako - uloží rodokmen pod novým názvem (do jiného souboru)

Zavřít - zavře právě rozpracovaný rodokmen, před zavřením se optá na uložení

Export - možnost exportu GEDCOMu a TXT. GED soubory se dají otevřít v jiném genealogickém softwaru. TXT soubory se mohou otevřít například v Excelu

Import - naimportování GED souboru vytvořeného v jiném genealogickém softwaru

4 názvy souborů - nabízí k otevření čtyři naposledy otevřené rodokmeny

Konec - ukončí celý program. Je-li otevřený nějaký rodokmen, optá se na jeho uložení

 

 

Zpět - krok zpět. Vrátí poslední změny v databázi. Pozor, není možné ho použít vždy, například smazanou osobu vrátit nelze.

Znovu - po provedení kroku zpět je možné změnu přece jenom provést, tedy udělat krok vpřed

Hromadné mazání osob a oddělování rodokmenů - podrobný popis

Spojování rodokmenů - lze spustit pouze, pokud není otevřen žádný rodokmen. Spojování rodokmenů

 

 

Zde jsou funkce pro jednotlivé osoby

Nová - vloží novou osobu

Vymaž - vymaže aktuálně zvolenou osobu

Příbuzní - vyhledá zvolený příbuzenský vztah k aktuální osobě

Hledej - otevře okno na vyhledávání

 

 

 

Zde se dají vygenerovat některé základní grafické výstupy programu.

Rodina - zobrazí se rodina aktivní osoby, tzn. rodiče, partner a děti, jestliže je má.

Rodový vývod - zobrazí rodový vývod od aktuální osoby (předci).

Agnátní vývod - podobně jako předchozí, ale pro agnátní vývod (pouze mužská linie)

Rozrod kmene - vytváří rozrod kmene od aktuální osoby (potomci)

Strom příbuzenstva - strom příbuzenstva, tedy rozšířená verze spojení rozrodu a vývodu s některými dalšími blízkými příbuznými (strýcové a tety, bratranci a sestřenice, sourozenci, synovci a neteře)

 

 

 

Formulář - práce s formuláři

HTML stránka osoby - generování HTML stránky aktivní osoby

HTML stránky rodokmenu - generování HTML stránek celého rodokmenu

Seznam osob - práce se seznamy osob

Výročí - zobrazování výročí ve vybrané dny či měsíce

Kalendář výročí - vytvoří TXT soubor obsahující kalendář výročí k vytisknutí

 

 

 

Barvy vztahů - nastavení barev pro zvýraznění příbuzenských vztahů v seznamu osob na levé straně

Jazyk - možnost změny jazyku programu

Kontroly - nastavení automatických kontrol při úpravách osob (maximální věk, maximální rok,...)

Zobrazení - přednastavení vzhledu zobrazení (použité fonty, barvy, zobrazované údaje, atd.)

Jiná nastavení - další doplňující nastavení definující chování programu

F9-F12 -  rychle vkládaný text. Zde se dá navolit text, který se po stisku příslušné klávesy F9-F12 vloží při editaci osoby

 

 

 

Nápověda - spustí tuto nápovědu

Tip - zobrazí tip programu, možnost vypnutí a zapnutí jeho zobrazování při startu Ancestry

O programu... - spustí okno s logem a základními informacemi o programu