On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Hromadné mazání a oddělování

Úpravy -> Hromadné mazání osob a oddělování rodokmenů

 

Tato funkce umožňuje rychle smazat najednou větší množství osob, jejichž výběr se může provést různými způsoby. Také je možné vybrat zde určité osoby a z nich poté vytvořit nový samostatný rodokmen.

 

Jednotlivé osoby se dají klasicky vybírat ze seznamu, tedy stejně, jako jsou zaškrtnuty tři osoby na obrázku. Funkce jednotlivých tlačítek je pravděpodobně zřejmá:

Invertovat seznam - vybrané osoby se odznačí a všechny neoznačené se naopak vyberou

Zrušit výběr - všechny osoby se odznačí

Vybrat vše - vyberou se všechny osoby

Přidat...(příbuzenské vztahy) - Těmito tlačítky se ke zvoleným osobám vyberou všichni jejich příbuzní, dle popisu na tlačítku. Například pro první tlačítko se vyberou všichni rodiče vybraných osob, jejich rodiče, atd. Tímto způsobem (v kombinaci s dalšími tlačítky) se může vybrat celá požadovaná větev rodokmenu. Lze též označit celou jednu skupinu, která byla předtím vytvořena (skupiny).

Na závěr už zbývají jenom dvě volby, kterými se určí, co se má s výběrem provést.

Nový rodokmen z vybraných osob - otevře se nový rodokmen, který bude obsahovat pouze zvolené osoby. Tento rodokmen je třeba uložit pod novým názvem

Smazat vybrané osoby - vybrané osoby se smažou a bude se pokračovat v práci se současnou (o smazané osoby menší) databází. Tuto databázi je samozřejmě možno ihned uložit pod novým názvem, takže "smazané" osoby v původním rodokmenu zůstanou, tím se vlastně ručně provede něco podobného jako předchozí volba (Nový rodokmen z vybraných osob).

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007