On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Seznam osob

 

Seznam osob na levé straně obrazovky je jednou z nejdůležitějších částí programu. Zde jsou zobrazeny všechny osoby, vložené v aktuálním rodokmenu. Klikáním myší můžeme jednotlivé vybírat. Pokud je seznam vybraný, je možno se zde pohybovat i pomocí kláves (šipky nahoru a dolů, PageUp, PageDown).

Stiskem pravého tlačítka myši na seznamu osob můžeme vyvolat malé pomocné menu.

Nad seznamem osob se nachází čtyři možnosti, jak se má seznam třídit. Třídění dle jmen třídí vzestupně podle příjmení (nebo rodného příjmení, viz dále), třídění podle narození třídí chronologicky dle data narození. Osoby, které tento údaj nemají vyplněný, jsou v dolní části seznamu (abecedně). Třídění dle čísla se řídí identifikačním číslem každé osoby a nakonec třídění dle procent třídí podle počtu vyplněných nejdůležitějších údajů u každé osoby.

 

Do procent vyplněných údajů se započítávají tyto údaje:

Jméno, příjmení, den, měsíc a rok narození, místo narození, otec, matka, bydliště (alespoň jedno), vzdělání, povolání.

V seznamu jsou osoby odlišeny barevně. Jednotlivé barvy lze dle přání měnit v menu (Nastavení -> Barvy vztahů). Určují se jimi příbuzenské vztahy k právě vybrané osobě pro snazší orientaci. V základním nastavení jsou tučně zeleně rodiče, slabě zeleně prarodiče, hnědě sourozenci, červeně partneři, tučně modře děti a slabě modře vnuci a vnučky.

 

Nad seznamem osob je kromě tlačítka Vzestupně/Sestupně týkajícího se třídění jmen v seznamu také volba skupin. V seznamu se zobrazí jenom členové právě vybrané skupiny. Více o skupinách.

 

 

Pod menu se volí, které údaje se mají v seznamu osob zobrazovat. Číslo, Narození a % údajů jsou buď zobrazena nebo ne. V případě poslední volby - Rodné příjmení - se při zaškrtnutí u žen zobrazuje rodné příjmení, při nezaškrtnutí se zobrazuje vyplněné příjmení.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007