On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Data

Data se dají v Ancestry zapisovat dvěma způsoby. Buď v běžném formátu s možností použití předložek (pro vyjádření nepřesností - okolo, před, apod.). Nebo ve standardním GEDCOM formátu. První z uvedených způsobů závisí na zvoleném jazyku. Zde popsaný způsob se týká češtiny.

Pamatujte, že chcete-li při zápisu data používat nějaké předložky (před, okolo, odhadem,...), jsou (alespoň prozatím) závislé na jazyku, takže použijete-li je v české verzi Ancestry, nebudou již správně fungovat v anglické, apod. Používejte takovéto předložky tedy jedině ve stále stejném jazykovém prostředí Ancestry, nebo pro tyto případy použijte univerzální GEDCOM zápis data.

Jestliže je datum zbarveno červeně, není dodržen správný způsob zápisu. Jestliže je černě, je vše v pořádku. Pokud je datum zobrazeno hnědě, jedná se o GEDCOM formát. V případě, že je celé pole červeně podbarveno (tedy ne červené písmo), je zápis správný, ale nastal nějaký nesmysl - například neexistující datum 32.3.1900, nebo narození následuje až po úmrtí, apod.

Nejlépe o způsobu zapisování dat asi vypovídají příklady:

 

12.2.1990               přesný zápis

2.1990     neznáme-li den

?.2.1990                  další možnost, neznáme-li den

12.?.1990                pokud neznáme měsíc, ale známe den

12.2.?      jestliže se nedochoval přesný rok, ale den a měsíc ano

1990        známe-li pouze rok

                 je-li datum neznámý, necháme pole prázdné

?               je též možné zapsat otazník

před <D>                víme-li, že událost nastala před nějakým datem <D>, vyplníme datum tímto způsobem. Datem <D> se rozumí jakýkoliv z předchozích způsobů zápisu

po <D>   stejný způsob, tentokrát pro předložku po

mezi <D> a <D>   víme-li, že událost nastala mezi dvěma daty, ale nevíme přesně kdy

mezi 1800 a 1.5.1815           například takto

okolo <D>              nejsme-li si s datem zcela jistí

okolo 1.6.1900      tato událost by se stala někdy okolo 1. června roku 1900

odvozeno <DD> (...)            zkratkou <DD> se rozumí kterýkoliv z předchozích zápisů data. Datum DD byl odvozen z události popsané v závorkách

odvozeno po 1815 (Waterloo)            příklad - víme, že osoba zemřela brzy po bitvě u Waterloo na následky zranění, zemřela tedy "po 1815", což bylo "odvozeno" od "(Waterloo)"

odhadem <DD>    je-li datum nějakým způsobem odhadnut, například známe-li datum narození prvního dítěte, tak odhadneme datum svatby

spočteno <DD>    

spočteno 1.5.1815                 příklad

spočteno před 1.5.1815        příklad

Zápisy v GEDCOM formátu vycházejí z jeho standardu, který je k dispozici například na oficiálních stránkách programu Ancestry. Téměř kopírují předchozí způsoby zápisu. Následuje několik příkladů:

5 JAN 1815

FEB 1830

1845

BEF 5 FEB 1830

AFT 1915

BET 1 DEC 1914 AND 10 JAN 1915

ABT FEB 1416

INT 1815 (Waterloo)

atd.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007