On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Rychlá tlačítka

 

Tato tlačítka, v horní levé části obrazovky programu, slouží pro rychlejší spouštění některých funkcí z menu. Pokud je to možné, jsou použity běžně známé ikony. Funkce jednotlivých pokynů je blíže vysvětlena v části nápovědy nazvané Hlavní menu.

 

První řádek:

Nový

Otevřít

Uložit

Uložit jako...

Zavřít

Krok zpět

Krok vpřed

Nápověda

 

Druhý řádek:

Nový muž

Nová žena

Vymaž osobu

Hledej

 

 

Za zmínku stojí také dvě tlačítka s šipkami, nacházející se vpravo nahoře, u nichž je nápis přepni osoby. Slouží k přepínání mezi osobami, které byly zobrazeny v minulosti. Prohlíží-li se například osoba1, osoba2 a poté osoba3, stiskne-li se dvakrát po sobě tlačítko s šipkou doleva, vrátí se program přes osobu2 k osobě1. Pouze se přepíná mezi osobami, nejedná se o krok zpět v editaci.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007