On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Spojování rodokmenů

Úpravy -> Spojování rodokmenů

 

Aby mohla být tato funkce použita, nesmí být otevřen žádný rodokmen. Poté se zvolí dva soubory s rodokmeny a ty budou spojeny. Funkce se může používat hlavně ze dvou účelů. Zaprvé to může být běžné spojení dvou rodokmenů do jednoho, kdy je například nutno spojit dohromady rodokmen z matčiny a z otcovy strany. Všechny údaje, včetně skupin, fotografií,... budou sjednoceny do jedné databáze. Druhým možným použitím je případ, kdy například svůj rozpracovaný rodokmen zašleme na doplnění někomu jinému. Když se nám doplněná verze vrátí, máme už ale něco navíc i v tom svém. Rodokmeny stačí jednoduše spojit, zkontrolovat, že shodné osoby jsou správně automaticky rozpoznány jako shodné a rodokmeny budou spojeny bez ztráty údajů.

 

 

V prvním okně je nutno zvolit dva soubory, které se budou spojovat (musí být samozřejmě různé) a dále třetí soubor, kam se uloží výsledek (je možno i přepsat některý z prvních dvou, ale nedoporučuje se).

Dole je ještě možné zvolit z dodatečných nastavení (viz obrázek výše). Ve spojovaných rodokmenech se automaticky rozpoznává, které osoby jsou totožné, aby nebyly ve výsledku zahrnuty duplicitně, ale byly naopak sjednoceny do jedné. Rozpoznává se na základě jména, narození, případně dětí. Automatické rozpoznání je možno zkontrolovat a doupravit. Někdy se stane, že osoby mají málo údajů (třeba jenom příjmení), ale obě databáze vznikly z jedné původní (či genealog používá nějaké univerzální identifikování), čili tyto osoby mají stejný identifikátor. Na základě pouhého příjmení nemůže program rozpoznat, že se jedná o stejné osoby. Jestliže se ale zaškrtne první volba, bude mu to v případě, že obě osoby mají i stejný identifikátor, stačit.

Druhá volba v dalším nastavení se týká sjednocování souborů (fotografie, dokumenty, soubory). Program neví, jak fotografie vypadá, přesné porovnávání by trvalo delší dobu. Proto se v případě nalezení dvou stejně velkých souborů může buď vždy otázat, zda jsou shodné, nebo je (po zaškrtnutí políčka) rovnou za shodné považovat.

 

Potom už stačí stisknout tlačítko spojit. Pokud vše proběhne korektně, otevře se okno, ve kterém je potřeba potvrdit či pozměnit automatické rozpoznávání shodných osob:

 

 

Oba seznamy je možno projít a zkontrolovat, že se po výběru osoby zobrazí tato osoba i v seznamu na druhé straně (pokud se v druhém rodokmenu také nachází). V případě neúplného či dokonce špatného rozpoznání je možné tento výběr upravit. Pokud by se stalo, že dvě osoby jsou nesprávně považovány za totožné, stiskem tlačítka odznačit se toto nastavení zruší. Tento stav je ale výjimečný, spíše bude nutno programu sdělit, že některé osoby, které považuje za různé, jsou ve skutečnosti totožné.

Aby to bylo možné, je nejprve nutno zrušit zaškrtnutí políčka vpravo dole, aby se stále nevybíraly jenom sobě si odpovídající osoby, ale aby bylo možné vybrat kterékoliv dvě. Potom je potřeba stisknout tlačítko označit a obě osoby budou považovány za shodné a v dalším spojování se jejich údaje sjednotí.

 

K této funkci je důležité upozornění. Je možné vytvořit některé nesmyslné uspořádání. Program běžně kontroluje, zdali například otec není mladší než dítě, apod., ale při spojování jsou prováděny pouze základní kontroly zacyklení a kontroly pohlaví. Jakékoliv další nereálné uspořádání je nutno si předem překontrolovat.

 

Další postup je již intuitivní. V případě problémů se program vždy optá. Následující obrázek například zachycuje, jak se program Ancestry táže na to, jaký údaj má zvolit pro rok narození, protože u osob, které byly označeny jako shodné, se tento údaj liší. Podobně se program táže na to, jestli některé soubory jsou shodné, apod.

 

 

 

Druhý z obrázků zachycuje spojování svatby. Jestliže program nalezne v každém z rodokmenů u odpovídajících osob stejně vyplněnou (alespoň v hlavních údajích) svatbu, považuje ji za shodnou. Jestliže se liší v datu svatby, či vůbec v typu partnerství (partnerství, manželství, rozvedeni), raději se otáže, jestli daný pár nebyl oddán dvakrát a nejedná se o dva různé partnerské svazky.

Ať už jsou dvě partnerství automaticky či po dotazu rozpoznána jako stejná, v případě, že se v některých údajích liší (když je vyplněn jen jeden z konkrétních údajů, je zvolen ten. Pokud jsou ale vyplněny oba a jsou vyplněny jinak, musí být tázán uživatel, který údaj se má vybrat. Stejně se tomu děje i u spojování osob, jež bylo popsáno výše), otevře se výše zobrazený dialog, ve kterém uživatel zadá správné údaje o partnerství.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007