On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Další údaje

Karta Další údaje je určena pro údaje, které se na kartu Základní údaje nevešly a jsou celkově méně důležité a používané.

 

 

Vyplňování údajů a jejich určení je zřejmé. Po vysunutí jednotlivých kolonek je možno vybírat z dříve vyplněných řetězců. U kmotrů je možno zadat cokoliv, případně zvolit z již vyplněných osob.

 

 

Vrchní část tohoto obrázku obsahuje některé údaje, které se v naší moderní době objevily. Je možno tedy vyplnit dvě emailové adresy (tlačítka slouží ke spuštění poštovního klienta a možnosti odeslat zprávu), dva telefony a dvě webové adresy (tlačítka zde spouštějí internetový prohlížeč s vyplněnou adresou).

 

Datum vložení určuje datum, kdy byla osoba vložena do databáze. Jestliže se přechází z některých starších verzí Ancestry, kde ještě tento údaj nebyl, doplní se současné datum. Tento údaj nemůže být změněn.

 

 

Každá osoba musí mít jednoznačně přiřazený identifikátor. Při vytvoření nové osoby je to automaticky vygenerované číslo. Na tomto místě je možné identifikátor změnit, označení už ale nesmí mít jiná osoba. Kromě dalších funkcí a informační hodnoty, kterou může určitý typ identifikátoru pro genealogy mít, je určen k jednoznačnému rozeznání osoby. Dají se tak rozeznat například stejnojmenné osoby, u kterých neznáme ani narození.

 

 

Pět kolonek na pravé straně je určeno pro další údaje dle volby uživatele. Kolonkám může být dán libovolný název (po stisku tlačítka Definuj). Jestliže se jedná o (většinou uživatelů považované za) zbytečné údaje, dají se tyto kolonky takto využít dle osobního přání. Jestliže by však někdo měl nějaký nápad, který by měl do Ancestry patřit, je lépe ozvat se na emailovou adresu autora a do další verze tato kolonka může být přidána jako jedna z těch "pevných".

Na kartě najdeme ještě místo pro psaní údajů o matrikách. Odkud se čerpalo při bádání, apod.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007